بررسی روایات باب النهی عن الصفه بغیر ما وصف به نفسه تعالی در کتاب کافی
70 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
"باب النهی عن الصفه " کتاب کافی یک از مهمترین باب های کتاب کافی و یکی از مهمترین مسائل اعتقادی عصر پیشین و عصر حاضر است. به گونه ای که در قرون پیشین و حتی در زمان حضور ائمه مردم به مشکلات اعتقادی اینچنینی مبتلا بوده اند. این باب درصدد است که بیاموزد باید به خدا صفاتی را نسبت داد که خود در قرآن و لسان پیغمبر خود آموخته است. نه هر نوع صفتی که دست ساخته ذهنیت بشر محدود و ناقص باشد. در عصر حاضر نیز بسیاری برآنند که صفات خوبی را به خداوند نسبت دهند. ولی آیا این کار درست و مورد تایید ائمه علیه السلام است؟این مقاله سعی کرده به این سوالات از منظر روایات توضیح بدهد.